MAIL ORDER KULLANAN FİRMALAR RİSK ALTINDA

Okuma Süresi: 3 dakika

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016  tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KVKK, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm kuruluşları kapsamaktadır. Herhangi bir kişisel  veri sızıntısı saptanması durumunda, kurumun boyutuna ve  sızıntının verdiği zarara göre cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Ayrıca üç grup belirtilen tarihlere kadar veri envanteri ve yetki matrisi hazırlayarak veri Sicili’ne (VERBİS)  kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari  para cezası verilir. (KVKK Kabahatler Madde : 12-1).

(Madde : 7-1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok  edilir veya anonim hâle getirilir.

Yukarıda yazılı maddeye göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir.

Mail order kullanan firmaların çoğu müşteri bilgilerini whatsapp, fax, e-mail kısacası elden ele dolaşarak kopyalar üretilmekte ve verilerin bu maddeye göre takip edilmesi imkansız hale gelmektedir.

Müşterilerinizin kredi kartı bilgileri işiniz bittiğinde imha edilmesi bir çok kopyası olduğundan imkansız hale gelmektedir.

Siz de KVKK kanuna uygun, güvenli ve 21 bankadan onaylı bir sistemi veriweb E-Tahsilat yazılımı ile sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için E-Tahsilat sayfamızı lütfen ziyaret ediniz.

Güncellenme Tarihi: 17.10.2019

E-Tahsilat

E-Tahsilat yazılımı'nın Başarı hikayelerinde sizi de görmek isteriz!

E-Tahsilat yazılımını kullanan mutlu müşterilerimiz aylık tahsilat oranlarını %40 arttırmıştır. E-Tahsilat yazılımı standart pos ve mail order sistemlerin vermiş olduğu güvensizliği ortadan kaldırarak Bankanız ile Müşteriniz arasında güvenli bağlantı ile ödeme almanızı kolaylaştırır.

Detaylı Bilgi